Studia Psychologica

Studia Psychologica nr 3/2002

Studia Psychologica nr 3 z 2002 roku

ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

 • A. Strzałecki, A. Kusal: Osobowościowe i temperamentalne mechanizmy sprawnego zarządzania.
 • J.F. Terelak, J. Rosińska, T. Jasiński, M. Turek, M. Margańska: Reaktywność jako cecha temperamentu a tolerancja stresu stomatologicznego.
 • S. Oziemski: Reaktywność jako właściwość temperamentalna a akustyczne cechy fali dźwięku mowy.
 • E. Zasępa: Personalny wymiar religijności a poczucie koherencji i poczucie bezpieczeństwa.


ARTYKUŁY TEORETYCZNE

 • R. Stachowski: Historyczne korzenie idei personalizmu w psychologii.
 • Z. Uchnast: Ku psychologii personalistycznej.
 • M. Straś – Romanowska: Rozwój człowieka a rozwój osobowy.
 • H. Gasiul: Rozwój osobowy podstawą rozwoju osobowości.
 • Z. Zaborowski: Koncepcja pewności siebie.
 • A. Jakubik: Zespół uzależnienia od Internetu.


ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE

 • R. Jaworski: Psychologiczna analiza religijności w perspektywie komunikacji interpersonalnej.
 • M. Kornaszewska: Czynniki kształtujące różnice w emocjonalności kobiet i mężczyzn.
 • B. Kamińska: Zdolności muzyczne w ujęciu psychologii muzyki – - ewolucja poglądów.


ARTYKUŁY POLEMICZNE

 • J.F. Terelak: Refleksje na temat stanu mentalnego kadry Sił Zbrojnych RP w okresie restrukturyzacji polskiej armii z perspektywy psychologii klinicznej.

SPRAWOZDANIA

 • M. Kornaszewska, T. Rowiński: Sprawozdanie z sesji naukowej Perspektywa personalistyczna dla współczesnej psychologii.

RECENZJE

 • W. Chaim: J. Makelson, B. J. Siciński, Człowiek przełomu tysiąclecia. Problemy psychologiczne. Materiały z XXXI Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu ds. Nauki.
 • G. Fabiszewska: B. Harwas – Napierała, J. Trempała (red). Psychologia rozwoju człowieka. Tom 2. Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa 2000 PWN.
 • M. Turek: J.F. Terelak, Psychologia stresu. Bydgoszcz 2001, Oficyna Wydawnicza Branta.
ZałącznikRozmiar
Abstrakty103.96 KB
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach