Studia Psychologica

Studia Psychologica nr 5/2004

Studia Psychologica nr 5 z 2004 roku

 • Gasiul, H.: Kierując myśli ku Jubilatowi.
 • Terelak, J.F.: Człowiek transgresyjny: szkic biograficzno – profesjonalny prof. dr hab. n. med. Andrzeja Jakubika z okazji 40-lecia pracy naukowo – dydaktycznej.
 • Wykaz publikacji prof. dr hab. n. med. Andrzeja Jakubika.


 ARTYKUŁY EMPIRYCZNE

 • Marchwicki, P.: Psychospołeczne uwarunkowania stylów przywiązania.
 • Ryś, M.: Jakość związku małżeńskiego a poziom bliskości małżonków i sposoby rozwiązywania przez nich konfliktów.
 • Linek, A.: Osobowość a dynamika okazywania uczuć w związku małżeńskim.
 • Głaz, S.: Wyznaczniki przeżycia religijnego u młodzieży akademickiej.
 • Karwowski, M.: Inteligencja „akademicka”, emocjonalna i zdolności twórcze uczniów o różnych osiągnięciach szkolnych.
 • Graczyk M., Pęczak, A., Wojtowicz, S.: Psychologiczne aspekty sytuacji startowej sportowca.
 • Strzałecki, A., Tomaszewicz, B.: Wyznaczniki efektywności funkcjonowania polskich menedżerów w warunkach zmian systemowych.
 • Terelak, J.F., Hys- Martyńska, A.: Samosterowność w pracy a dominujące wartości zawodowe.
 • Kolwińska, M.: Rola psychorysunku w psychiatrii.
 • Wypler, W.: Zmiany obrazu siebie samego u uczestników treningu Programowania Neurolingwistycznego.
 • Kołodziejczyk, A., Tokarski, S.: Pamięć i uczenie się u osób chorych na parkinsonizm idiopatyczny.
 • Aranowska, E., Brustman, A.: Uwarunkowania osobowościowe alkoholizmu.
 • Ślaski, S. Psychologiczne problemy dzieci wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym – aktualny stan badań.

ARTYKUŁY TEORETYCZNE

 • Dudek, Z.: Jedność czy wielość psychologii. Refleksje wokół współczesnej psychologii głębi.
 • Gasiul, H.: Zaburzenia osobowości z perspektywy personalistycznej
 • Strus, W.: Niedojrzałość emocjonalna i moralna a zaburzenia osobowości.
 • Terelak, J.F.: Psychologiczne aspekty reklamy wizualnej.
 • Nieznański, M.: Metaanaliza wyników badań nad związkami nasilenia objawów schizofrenii z zaburzeniami pamięci werbalnej.
 • Urbaś, P.: Kontrowersje wokół debriefingu – przegląd badań.
 • Rowiński, T.: O możliwości prowadzenia badań przez Internet.
 • Tylka, J. Kilka refleksji „O początkach i rozwoju psychologii klinicznej”


RECENZJE

 • Szykowska, A.: Zaborowski, Z., Człowiek jako świat i życie. Próba integracji. Warszawa, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 • Konopka, A.: Pierce W.F., Czapo R.H., Psychologia w badaniach międzykulturowych. Gdańsk 2003, GWP.
 • Rowiński, T: Joinson A.N., Understanding the psychology of Internet behavior. Virtual World, Real life, London 2003, Palgrave Macmillan.
 • Woźniak, W.: Memon A., Vrij A., Bull R., Prawo i psychologia. Wiarygodność zeznań i materiału dowodowego, Gdańsk 2003, GWP.
ZałącznikRozmiar
Abstrakty144.84 KB
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach