Studia Psychologica

Studia Psychologica nr 7/2007

Studia Psychologica nr 7 z 2007 roku
    

 • Ślaski Sławomir: Uczony zorientowany na tworzenie koncepcji teoretycznych (Profesor Zbigniew Antoni Zaborowski)


ARTYKUŁY EMPIRYCZNE:

 • Strus Włodzimierz, Ślaski Sławomir: Samoświadomość a uczucia i rozumowanie moralne
 • Miklasiewicz Marta: Związek samoświadomości z nadzieją podstawową i stylami radzenia sobie ze stresem u współuzależnionych kobiet będących w zaawansowanej fazie terapii
 • Ślaski Sławomir, Rudowski Tomasz, Jastrzębski Jarosław, Zaborowski Zbigniew: Samoświadomość, ekstrawersja i neurotyzm a percepcja dzieła plastycznego
 • Ślaski Sławomir, Jachnis Anna, Strus Włodzimierz: Samoświadomość konsumentów a postawa wobec reklamy
 • Strzałecki Andrzej, Kabala Agata: Styl Twórczego Zachowania w analizie procesów wypalenia studenckiego
 • Terelak Jan F., Borkowska Aleksandra: Satysfakcja z pracy jako źródło dobrostanu psychicznego u polskich emigrantów konsumpcyjnych w Kanadzie
 • Starzomska Małgorzata: Paradoksy doświadczania przestrzeni przez osoby z anoreksją
 • Stojanowska Elżbieta: Rzeczywisty i pożądany rodzaj płci psychologicznej wśród studentów i osób pracujących
 • Korzeń Renata: Związki temperamentu z płcią biologiczną i psychologiczną jednostki
 • Martowska Katarzyna: Cechy środowiska rodzinnego a inteligencja emocjonalna u dzieci
 • Szyszko Monika: Otwartość na doświadczenia jako kompetencja poznawcza


ARTYKUŁY TEORETYCZNE I PRZEGLĄDOWE:

 • Zagórska Wanda: Self- transcendence and its ludic substitutes. A cultural – developmental approach.
 • Dudek Zenon Waldemar, Pankalla Andrzej: Psychologia kultury – nowe zadanie czy perspektywa psychologii
 • Chwalisz Łukasz: Czy psychoanaliza opiera się na myśli kabalistycznej?
 • Gruszczyńska Ewa: Susan Folkman rozszerzenie klasycznego modelu stresu i radzenia sobie. O roli i znaczeniu emocji pozytywnych
 • Górska Zuzanna: Psychometryczne właściwości analizy pisma ręcznego – przegląd badań
 • Tokarski Stanisław: Kształtowanie się obrazu Boga i jego wpływ na relacje interpersonalne
 • Tomczyk Marek: Analiza kryzysu religijnegoSTRATEGIE I METODY BADAŃ:

 • Pilecka Barbara: Strategie interwencji kryzysowej dotyczące zachowania autodestrukcyjnego
 • Rowiński Tomasz, Gągolewski Marek: Preferencje i postawy wobec pomocy online
 • Kapuściński Marcin: Konstrukcja i właściwości psychometryczne kwestionariusza MWT – metody do badania postaw i hierarchii wartości cenionych w miłości między kobietą i mężczyzną
 • Głaz Stanisław: Antropologiczny wymiar przeżycia obecności i nieobecności Boga
 • Szulawski Michał, Tokarski Stanisław: Poprawiona Skala Umiejętności Kierowania w Sporcie (Revised Leadership Scale for Sport)


SPRAWOZDANIA:

 •  Piskozub Mirosław: Sprawozdanie z konferencji „Fakty i mity” – otwarcie społecznej dyskusji o sytuacji młodych niepełnosprawnych ruchowo osób
 •  Tokarski Stanisław: Czy ojciec jest jeszcze potrzebny? Psychoterapia w obliczu przemian struktury rodziny
 •  Gieryszewska Izabela: Psychospołeczne uwarunkowania radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Sprawozdanie z I Sympozjum Naukowego -Warszawa, 12 stycznia 2007 roku
 •  Wypler Wojciech: Sprawozdanie z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego „Oblicza współczesnej psychoterapii”RECENZJE:

 • Zeidler Włodzimierz: Autor siebie w labiryncie cywilizacji. Uwagi o pracy Aleksandry Błachnio: Autor siebie w trzeciej fali cywilizacyjnej
 • Chaim Władysław: Henning Christian, Murken Sebastian, Nestler Erich (red.). Einfuehrung in die Religionspsychologie. Paderborn 2003: Verlag Ferdinand Schoeningh.
 • Buksik Dariusz: Hinc M.R, Jaworski, R. (red.). Psycholodzy chrześcijańscy wobec problemów człowieka. Płock 2003: Płocki Instytut Wydawniczy.
 • Terelak Jan F.: Zenon Uchnast (red.) Psychology of time: Theoretical and empirical approaches. Lublin 2006: KUL.
ZałącznikRozmiar
Abstrakty133.12 KB
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach