Studia Psychologica

Redakcja

Redaktor naczelny

od 2018 roku: Jan Cieciuch (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland)

do 2017 roku: Henryk Gasiul (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland)

 

Rada naukowa

David Entwistle (Mellone University, Ohio, USA)

Hubert Hermans (International Institute for the Dialogical Self, Netherlands)

Andrzej Jakubik (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Poland)

Helmut Lück (FernUniversität in Hagen, Germany)

Thomas Oakland (University of Florida, USA)

Andrzej Strzałecki (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Poland)

Jan F. Terelak (Uniwersytet Kardynała Steafan Wyszyńskiego w Warszawie, Poland)

Włodzisław Zeidler (Hohenwestedt, Germany)

 

Kolegium redakcyjne

Elżbieta Aranowska (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland)

Jerzy Brzeziński (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Poland)

Tomasz Maruszewski (Polska Akademia Nauk, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Poland)

Anna Matczak (Uniwersytet Kardynała Steafana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland)

Stanisław Mika (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Poland)

Czesław S. Nosal (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Poland)

Ryszard Stachowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Poland)

Elżbieta Stojanowska (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Poland)

Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski, Poland)

Jan Tylka (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Zenon Uchnast (Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University , Poland)

 

Sekretarz Redakcji

od 2018 roku: Klaudia Ponikiewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland)

do 2017 roku: Katarzyna Martowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland)

 

Redaktor statystyczny

Elżbieta Aranowska (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Poland) 

 

Redaktorzy językowi

Anna Alfut (język polski)

Leszek Lechowicz (język angielski)

 

Administrator strony www

Dominik Gołuch

 

Adres Redakcji

Studia Psychologica

Instytut Psychologii UKSW

ul.Wóycickiego 1/3 budynek 14

01-938 Warszawa


tel./fax: 022 5699602
e-mail: studia_psychologica@uksw.edu.pl

Redakcja informuje, że wersją pierwotną czasopisma jest wydanie papierowe.

 

Zgłoszenia prenumeraty przyjmuje:
Dział Wydawnictw UKSW
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa

tel. 022 561 89 23
e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl

www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach