Studia Psychologica

Zasady recenzowania

Zasady recenzowania publikacji przekazywanych do Studia Psychologica:

   1. Każdy artykuł przesłany do Studia Psychologica podlega pierwotnie ocenie Redaktora Naczelnego i Rady Redakcyjnej SP.

   2. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Redaktora Naczelnego i Radę Redakcyjną SP następuje przekazanie publikacji do tzw. recenzentów zewnętrznych, będących ekspertami (znawcami) problematyki z danej dyscypliny.

   3. Recenzent dysponuje gotowym formularzem recenzji, na którym umieszcza swoje oceny i formułuje wniosek co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia; dodatkowo istnieje możliwość umieszczenia innych wyjaśniających komentarzy do recenzowanej publikacji.

   4. Autorzy prac i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).

   5. Recenzje są przekazywane autorowi pracy, z prośbą o ustosunkowanie się do nich i poprawę tekstu zgodnie z zaleceniami.

   6. W przypadku negatywnych recenzji publikacja zostaje odrzucona.
 

ZałącznikRozmiar
Formularz recenzji69.48 KB
Lista recenzentów Studia Psychologica 2011.pdf22.3 KB
Lista recenzentów Studia Psychologica 2012.pdf21.66 KB
Lista recenzentów Studia Psychologica 2013.pdf48.21 KB
Lista recenzentów Studia Psychologica 2014.pdf46.67 KB
Lista recenzentów Studia Psychologica 2015.pdf86.85 KB
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach